SLUŽBY


PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A INŽENÝRING

FORMY:
• zástupce investora/Sponsora
• člen/vedoucí týmu generálního dodavatele
• nezávislý expert finanční instituce/investora
OBLASTI INŽENÝRINGU:
• povolovací procesy
• instalace budov (elektrické a mechanické instalace)
• technologická zařízení
• životní prostředí, požární ochrana

PŘÍPRAVA ŘÍZENÍ EPC KONTRAKTŮ

• implementace smluvních podmínek FIDIC
• řízení měřených a neměřených kontraktů
• rozpočtování a kontrola nákladů

KONZULTAČNÍ ČINNOST

• studie proveditelnosti, business plány
• posouzení (due dilligence) - pozemku, výchozí dokumentace, záměru, apod.
• business development, strukturování dodavatelského řetězce v souladu s podmínkami financování a místním právem, daňové plánování
• strukturování financování projektů a záměrů