Chcete vědět více?
Chcete se poradit či projednat spolupráci?

E:
office@2ec.eu
T: +420 222 766 672

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VÝSTAVBY

zajišťujeme od úvodní etapy rozpracování konceptu, přes supervizi, koordinaci a řízení všech etap realizace projektu včetně výstavby. Největší zkušenost je s přímým zastupováním investora ve všech těchto etapách nebo jen části životního cyklu takového projektu.


Máme více jak 10-leté zkušenosti s Design&Build kontrakty především jako Zástupce investora, kde významnou částí řešení je nastavení kriterii projektování a jejich parametrizace, dohled a supervize, stejně jako standardní procedury mezi které patří:
• prvotní  práce včetně analýzy rizik, přípravy a odsouhlasení projektového záměru
• specifikace rozsahu díla, sestavení a řízení harmonogramů různých úrovní
• řízení a koordinace projektových týmů a zúčastněných stran na všech úrovních, včetně public relations aktivit.
• supervize a řízení přípravy projektové dokumentace dle účelu (povolovací procesy, výběr dodavatele/sub-dodavatele, realizace stavby, apod.).

Významnou přidanou hodnotou při projektovém řízení je expertní znalost a INŽENÝRING oblastí:
• povolovací procesy
• instalace budov (elektrické a mechanické instalace), technologická zařízení
• životní prostředí, požární ochrana