OBORY


PRŮMYSL


• zpracovatelský průmysl
• cihelny
• výrobní závody
• zpracování ropy
• skladování a distribuce pohonných hmot
• důlní průmysl

INFRASTRUKTURA


• vodovody a kanalizace
• silnice a parkoviště
• elektrické rozvody
• úpravny vod
• čistírny odpadních vod

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI


• hotely
• kongresová centra a kina
• logistické areály
• nemocnice
• kanceláře