Chcete vědět více?
Chcete se poradit či projednat spolupráci?

E:
office@2ec.eu
T: +420 222 766 672

PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ KONTRAKTŮ

je expertní službou a dílem, pro jehož zpracování používáme jedinečné know-how umožňující efektivní implementaci smluvních podmínek FIDIC.


EPC kontrakt je významným dokumentem při realizaci financování projektu pomocí exportního financování v souladu s podmínkami OECD (tzv. OECD konsensus). V EPC kontraktu realizujeme propojení projektové dokumentace, jež tvoří popis předmětu plnění a dále role obou stran. Významným prvkem je nastavení podmínek propojení s pojišťovacími smlouvami tak, aby se našlo ekonomicky výhodné řešení mezi krytím a rozměrem rizik plynoucích z EPC kontraktu. Pro úspěšnou realizaci díla pomáháme sestavit kriteria pro přejímku díla a zprovoznění díla. Preferujeme zanechání původních vyvážených hodnot smluvních podmínek FIDIC, před jednostrannou výhodou pro některou stranu. Jsme moderátory při vyjednávání těchto podmínek mezi stranami.

Další službou je PŘÍPRAVA MANUÁLŮ pro komunikaci  stran při realizaci díla dle podmínek kontraktu a dále pravidel pro odsouhlasení změn včetně řešení nárokové agendy (Claim Managment). Při vedení kontraktu aplikujeme hluboké znalosti z oblasti oceňování stavebních a montážních prací.

 
Významnou částí naší práce je implementace smluvních podmínek FIDIC pro místní právní prostředí (místo stavby). Diskuse s právníky Klienta je vedena tak, aby se našla prezicní a efektivní  implementace pro takové právní prostředí, popřípadě pro mezinárodní smlouvy aplikovatelné pro každý takový projekt. Neposlední součástí práce je sestavení Výboru Dohodců při řešení sporů u EPC kontraktu a zajištění jeho funkce, jako nejefektivnější prevenci arbitrážních žalob.