Chcete vědět více?
Chcete se poradit či projednat spolupráci?

E:
office@2ec.eu
T: +420 222 766 672

KONZULTAČNÍ ČINNOST

realizujeme pro naše klienty především ve fázi před-projektové přípravy, ale také při spolupráci s partnery na přípravě záměru.

Naše jazykové vybavení a zkušenosti nám umožňují se volně pohybovat v teritoriích, kde jsou právní předpisy vedeny ruském resp. anglickém jazyce.

Mezi nejčastější služby v tomto oboru patří:
• vypracování resp. dohled nad vypracováním studie proveditelnosti, business plány
• posouzení (due dilligence) - pozemku, výchozí dokumentace, záměru, apod.
• business development, strukturování dodavatelského řetězce v souladu s podmínkami financování a místním právem, posouzení daňových aspektů záměru
• strukturování financování projektů a záměrů