MISE


Činnost European Engineering & Consulting Company, s.r.o. je vždy hybným prvkem projektového týmu se zásadní přidanou hodnotou budovanou na efektivním a synergickém řešení, které vychází ze základních hodnot společnosti, mezi které patří:

• důvěra klientů
• znalost prostředí a oboru
• profesionalita
• integrita
• etický kodex

Významná část přidané hodnoty je formována filozofií:

• hospodárnosti a racionality
• vyváženosti cílů a zdrojů
• šetrnosti k životnímu prostředí
a dále aplikací nejlepších dostupných technik.